Số - ký hiệu: 67/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/06/2020
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 18/STC-QLGCS&TCDN Công văn Về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021 07/01/2021
2 02/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan 07/01/2021
3 153/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế 31/12/2020
4 154/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 31/12/2020
5 155/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 31/12/2020
6 156/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 31/12/2020
7 157/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp 31/12/2020
8 158/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh 31/12/2020
9 151/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. 30/12/2020
10 152/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 30/12/2020
11 150/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 25/12/2020
12 146/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 18/12/2020
13 147/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 18/12/2020
14 148/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 18/12/2020
15 139/2020/NĐ-CP Nghị định Chính phủ ban hành Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN). 16/12/2020
16 144/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn 14/12/2020
17 145/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020
18 143/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế 10/12/2020
19 142/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 09/12/2020
20 141/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 08/12/2020