Số - ký hiệu: 83/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/07/2020
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Nghị định 83/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 109/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước 15/09/2020
2 110/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế 15/09/2020
3 107/2020/NĐ-CP Nghị định " Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" 14/09/2020
4 108/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/09/2020
5 106/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020
6 105/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non 08/09/2020
7 103/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 04/09/2020
8 104/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 04/09/2020
9 102/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 01/09/2020
10 100/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế 28/08/2020
11 101/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ 28/08/2020
12 97/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không 26/08/2020
13 98/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 26/08/2020
14 95/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 24/08/2020
15 96/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 24/08/2020
16 94/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 94/2020/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia 21/08/2020
17 93/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện 18/08/2020
18 92/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh 17/08/2020
19 91/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 14/08/2020
20 90/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020