Số - ký hiệu: 08/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/01/2020
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 55-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020 03/02/2020
2 2025-CV/BTGTU Công văn V/v tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do di rút Cô-Rô-Na gây ra 31/01/2020
3 13/2020/NĐ-CP Nghị định Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 21/01/2020
4 11/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 20/01/2020
5 12/2020/NĐ-CP Nghị định Về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản 20/01/2020
6 10/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 17/01/2020
7 01/2020/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/01/2020
8 03/2020/QĐ-TTg Quyết định Quy đinh về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 13/01/2020
9 04/2020/QĐ-TTg Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ 13/01/2020
10 09/2020/NĐ-CP Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ 13/01/2020
11 07/2020/NĐ-CP Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022. 05/01/2020
12 06/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 03/01/2020
13 04/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 03/01/2020
14 05/2020/NĐ-CP Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật luật do Chính phủ ban hành. 03/01/2020
15 01/2020/QĐ-TTg Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành 03/01/2020
16 03/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 01/01/2020
17 02/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia 01/01/2020
18 01/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. 01/01/2020
19 327/QĐ-STC Quyết định Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 30/12/2019
20 44/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về quy định chế độ báo cáo tại quyết định quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh 20/12/2019