Số - ký hiệu: 108/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/09/2020
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1769/STC-QLG&CS Công văn Về việc đề nghị gửi báo cáo công khai tài sản; báo cáo sử tài sản công và báo cáo tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân năm 2020 21/10/2020
2 123/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ 19/10/2020
3 124/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 19/10/2020
4 122/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp 15/10/2020
5 121/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP 09/10/2020
6 119/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 07/10/2020
7 120/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 07/10/2020
8 118/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 02/10/2020
9 117/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 28/09/2020
10 114/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác 25/09/2020
11 115/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020
12 116/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm 25/09/2020
13 111/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 18/09/2020
14 112/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020
15 113/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 113/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng 18/09/2020
16 109/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước 15/09/2020
17 110/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế 15/09/2020
18 107/2020/NĐ-CP Nghị định " Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" 14/09/2020
19 106/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020
20 105/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non 08/09/2020