Số - ký hiệu: 122/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/10/2020
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 134/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 15/11/2020
2 133/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự 09/11/2020
3 132/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 05/11/2020
4 131/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 02/11/2020
5 130/2020/NĐ-CP Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 30/10/2020
6 129/2020/NĐ-CP Nghị định Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam 27/10/2020
7 1769/STC-QLG&CS Công văn Về việc đề nghị gửi báo cáo công khai tài sản; báo cáo sử tài sản công và báo cáo tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân năm 2020 21/10/2020
8 123/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ 19/10/2020
9 124/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 19/10/2020
10 125/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 19/10/2020
11 126/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 19/10/2020
12 128/2020/NĐ-CP Nghị định "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan Cơ quan ban hành Chính phủ" 19/10/2020
13 121/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP 09/10/2020
14 119/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 07/10/2020
15 120/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 07/10/2020
16 118/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 02/10/2020
17 117/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 28/09/2020
18 114/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác 25/09/2020
19 115/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020
20 116/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm 25/09/2020