Số - ký hiệu: 02/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/01/2021
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 19/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP. 15/03/2021
2 20/2021/NĐ-CP Nghị định " Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội." 15/03/2021
3 18/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 11/03/2021
4 15/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ. 03/03/2021
5 16/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án. 03/03/2021
6 13/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 01/03/2021
7 14/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. 01/03/2021
8 12/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá. 24/02/2021
9 11/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 10/02/2021
10 09/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý vật liệu xây dựng." 09/02/2021
11 10/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 09/02/2021
12 07/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. 27/01/2021
13 06/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 26/01/2021
14 05/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 05/2021/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 25/01/2021
15 04/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 22/01/2021
16 03/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 15/01/2021
17 18/STC-QLGCS&TCDN Công văn Về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021 07/01/2021
18 153/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế 31/12/2020
19 154/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 31/12/2020
20 155/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 31/12/2020