Số - ký hiệu: 09/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/02/2021
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Nghị định số 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý vật liệu xây dựng."
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 11/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 10/02/2021
2 10/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 09/02/2021
3 07/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. 27/01/2021
4 06/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 26/01/2021
5 05/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 05/2021/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 25/01/2021
6 04/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 22/01/2021
7 03/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 15/01/2021
8 18/STC-QLGCS&TCDN Công văn Về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021 07/01/2021
9 02/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan 07/01/2021
10 153/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế 31/12/2020
11 154/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 31/12/2020
12 155/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 31/12/2020
13 156/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 31/12/2020
14 157/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp 31/12/2020
15 158/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh 31/12/2020
16 151/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. 30/12/2020
17 152/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 30/12/2020
18 150/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 25/12/2020
19 146/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 18/12/2020
20 147/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 18/12/2020