STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 61/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 61/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 29/06/2020
2 67/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 15/06/2020
3 66/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 11/06/2020
4 64/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul 10/06/2020
5 65/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh 10/06/2020
6 63/2020/NĐ-CP Nghị định " Nghị định 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh" 08/06/2020
7 62/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công 01/06/2020
8 60/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 29/05/2020
9 58/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 27/05/2020
10 59/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự 27/05/2020
11 55/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại 25/05/2020
12 56/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 25/05/2020
13 57/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP 25/05/2020
14 54/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 54/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương 18/05/2020
15 721/QĐ-BTC Quyết định Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính 12/05/2020
16 53/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 05/05/2020
17 16/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 04/05/2020
18 52/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn 27/04/2020
19 50/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai 20/04/2020
20 49/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 49/2020/NĐ-CP năm 2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng 17/04/2020