STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 55-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020 03/02/2020
2 2025-CV/BTGTU Công văn V/v tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do di rút Cô-Rô-Na gây ra 31/01/2020
3 13/2020/NĐ-CP Nghị định Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 21/01/2020
4 11/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 20/01/2020
5 12/2020/NĐ-CP Nghị định Về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản 20/01/2020
6 10/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 17/01/2020
7 01/2020/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/01/2020
8 03/2020/QĐ-TTg Quyết định Quy đinh về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 13/01/2020
9 04/2020/QĐ-TTg Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ 13/01/2020
10 09/2020/NĐ-CP Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ 13/01/2020
11 08/2020/NĐ-CP Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 08/01/2020
12 07/2020/NĐ-CP Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022. 05/01/2020
13 06/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 03/01/2020
14 04/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 03/01/2020
15 05/2020/NĐ-CP Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật luật do Chính phủ ban hành. 03/01/2020
16 01/2020/QĐ-TTg Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành 03/01/2020
17 03/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 01/01/2020
18 02/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia 01/01/2020
19 01/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. 01/01/2020
20 327/QĐ-STC Quyết định Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 30/12/2019