Số - ký hiệu: 31/2019/QĐ-TTg Ngày ban hành: 09/10/2019
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 109/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước 15/09/2020
2 110/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế 15/09/2020
3 107/2020/NĐ-CP Nghị định " Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" 14/09/2020
4 108/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/09/2020
5 106/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020
6 105/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non 08/09/2020
7 103/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 04/09/2020
8 104/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 04/09/2020
9 102/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 01/09/2020
10 100/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế 28/08/2020
11 101/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ 28/08/2020
12 97/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không 26/08/2020
13 98/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 26/08/2020
14 95/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 24/08/2020
15 96/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 24/08/2020
16 94/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 94/2020/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia 21/08/2020
17 93/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện 18/08/2020
18 92/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh 17/08/2020
19 91/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 14/08/2020
20 90/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020