Số - ký hiệu: 77/2019/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/10/2019
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Về tổ hợp tác
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 08/2020/NĐ-CP Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 08/01/2020
2 07/2020/NĐ-CP Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022. 05/01/2020
3 06/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 03/01/2020
4 04/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 03/01/2020
5 05/2020/NĐ-CP Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật luật do Chính phủ ban hành. 03/01/2020
6 01/2020/QĐ-TTg Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành 03/01/2020
7 03/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 01/01/2020
8 02/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia 01/01/2020
9 01/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. 01/01/2020
10 327/QĐ-STC Quyết định Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 30/12/2019
11 44/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về quy định chế độ báo cáo tại quyết định quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh 20/12/2019
12 94/2019/NĐ-CP Nghị định Hướng dẫn luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác 13/12/2019
13 45/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 10/12/2019
14 266/QĐ-STC Quyết định Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 05/12/2019
15 1796/STC-QLG&CS Công văn Về việc đề nghị báo cáo việc rà soát, soát sắp xếp lại số xe ô tô hiện có và đề xuất phương án xử lý số xe ô tô thuộc phạm vi quản lý đơn vị 28/11/2019
16 93/2019/NĐ-CP Nghị định Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 25/11/2019
17 77/2019/TT-BTC Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ 11/11/2019
18 76/2019/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi 05/11/2019
19 32/2019/QĐ-TTg Quyết định Về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam 29/10/2019
20 79/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 26/10/2019