Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 19 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1796/STC-QLG&CS Công văn Về việc đề nghị báo cáo việc rà soát, soát sắp xếp lại số xe ô tô hiện có và đề xuất phương án xử lý số xe ô tô thuộc phạm vi quản lý đơn vị 28/11/2019
2 1786/STC-QLG&CS Công văn Về việc đề nghị gửi báo cáo công khai tài sản; báo cáo sử dụng tài sản công và báo cáo tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân năm 2019 26/11/2019
3 77/2019/TT-BTC Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ 11/11/2019
4 76/2019/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi 05/11/2019
5 32/2019/QĐ-TTg Quyết định Về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam 29/10/2019
6 79/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 26/10/2019
7 78/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường 14/10/2019
8 77/2019/NĐ-CP Nghị định Về tổ hợp tác 10/10/2019
9 31/2019/QĐ-TTg Quyết định Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài 09/10/2019
10 76/2019/NĐ-CP Nghị định Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 08/10/2019
11 30/2019/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 08/10/2019
12 70/2019/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã 03/10/2019
13 65/2019/TT-BTC Thông tư Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 16/09/2019
14 58/2019/TT-BTC Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại 30/08/2019
15 44/2019/NĐ-CP Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 20/05/2019
16 38/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 09/05/2019
17 34/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 22/04/2019
18 24/2019/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 22/04/2019
19 22/2019/TT-BTC Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 16/04/2019