Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 37 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 479/TTr-STC Tờ trình Tờ trình Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2020 30/01/2020
2 03 CV/ĐU Công văn Về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) 13/01/2020
3 08/2020/NĐ-CP Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 08/01/2020
4 07/2020/NĐ-CP Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022. 05/01/2020
5 01/2020/QĐ-TTg Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành 03/01/2020
6 05/2020/NĐ-CP Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật luật do Chính phủ ban hành. 03/01/2020
7 06/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 03/01/2020
8 04/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 03/01/2020
9 03/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 01/01/2020
10 02/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia 01/01/2020
11 01/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. 01/01/2020
12 475/TTr-STC Tờ trình Tờ trình về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 30/12/2019
13 327/QĐ-STC Quyết định Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 30/12/2019
14 44/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về quy định chế độ báo cáo tại quyết định quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh 20/12/2019
15 94/2019/NĐ-CP Nghị định Hướng dẫn luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác 13/12/2019
16 45/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 10/12/2019
17 266/QĐ-STC Quyết định Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 05/12/2019
18 1796/STC-QLG&CS Công văn Về việc đề nghị báo cáo việc rà soát, soát sắp xếp lại số xe ô tô hiện có và đề xuất phương án xử lý số xe ô tô thuộc phạm vi quản lý đơn vị 28/11/2019
19 1786/STC-QLG&CS Công văn Về việc đề nghị gửi báo cáo công khai tài sản; báo cáo sử dụng tài sản công và báo cáo tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân năm 2019 26/11/2019
20 93/2019/NĐ-CP Nghị định Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 25/11/2019
12