Thông Tin Hành Chính Công
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tìm kiếm theo lĩnh vực văn bản
Thông tin - Truyền thông
Giáo dục đào tạo
Quốc phòng - An ninh
Chính sách
Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Công nghiệp
Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Lao động, việc làm
Nội chính
Xây dựng cơ bản
Tài nguyên môi trường
Cơ cấu tổ chức
Y tế, Sức khỏe
Công trình, Xây dựng, Kiến trúc
Tài chính, Ngân sách
Thương mại, Dịch vụ
Giao thông, Vận tải
Đầu tư
Ngoại vụ
Lĩnh vực khác
Tổng hợp
Khoa học - Công nghệ


Tìm thấy 16 văn bản

Thứ tựSố - Ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcTải về
1 Nghị quyết  Số: 10/2017/NQ-HĐND  Ngày: 26/12/2017  của: HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương
Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tài chính, Ngân sách Tải về
2 Nghị quyết  Số: 07/2017/NQ-HĐND  Ngày: 25/07/2017  của: HĐND và Đoàn ĐBQH Địa phương
Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm () phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020 Tài chính, Ngân sách Tải về
3 Thông tư  Số: 348/2016/TT-BTC  Ngày: 30/12/2016  của: Bộ Tài chính
Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tê xã hội nông thôn, miền núỉ, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025" Tài chính, Ngân sách Tải về
4 Thông tư  Số: 109/2015/TT-BTC  Ngày: 22/07/2015  của: Bộ Tài chính
Thông tư Quy định về định mức chi phí nhập, chỉ phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Tài chính, Ngân sách Tải về
5 Công văn  Số: 598/STC-QLNS  Ngày: 02/07/2015  của: Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Về việc báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2015 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2016. Tài chính, Ngân sách Tải về
6 Loại khác  Số: 362/STC-QLNS  Ngày: 06/05/2015  của: Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Về việc đôn đốc Lập và gửi báo cao quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Tài chính, Ngân sách Tải về
7 Thông tư  Số: 62/2015/TT-BTC  Ngày: 05/05/2015  của: Bộ Tài chính
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước. Tài chính, Ngân sách Tải về
8 Công văn  Số: 5652/BTC-NSNN  Ngày: 27/04/2015  của: Bộ Tài chính
Xác định số chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 tạm giữ lại. Tài chính, Ngân sách Tải về
9 Chỉ thị  Số: 06/CT-TTg  Ngày: 21/04/2015  của: Chính phủ
Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21 tháng 04 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2015 Tài chính, Ngân sách Tải về
10 Kế hoạch  Số: 299/KH-STC  Ngày: 15/04/2015  của: Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Kế hoạch hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2015-2016. Tài chính, Ngân sách Tải về
11 Thông tư  Số: 01/2015/TTLT-BNV-BTC  Ngày: 14/04/2015  của: Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của nghị định số 108/2014 NĐ-CP ngày 20/11/2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tài chính, Ngân sách Tải về
12 Công văn  Số: 3695/BTC-HCSN  Ngày: 20/03/2015  của: Bộ Tài chính
Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính Phủ. Tài chính, Ngân sách Tải về
13 Thông tư  Số: 35/2015/TT-BTC  Ngày: 19/03/2015  của: Bộ Tài chính
Thông tư quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện giải báo chí Quốc gia. Tài chính, Ngân sách Tải về
14 Loại khác  Số: 220/STC-QLNS  Ngày: 18/03/2015  của: Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Về việc Lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Tài chính, Ngân sách Tải về
15 Hướng dẫn  Số: 143/HDLS-TC-NN và PTNT  Ngày: 21/03/2014  của: Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hướng dẫn Về việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tài chính, Ngân sách Tải về
16 Quyết định  Số: 29/2013/QĐ-UBND  Ngày: 30/11/2013  của: UBND tỉnh Tuyên Quang
Quyết định Về việc Ban hành mức thu thủy lợi phí, tiền nước và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thủy lợi phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tài chính, Ngân sách Tải về
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
12
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by