TIN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH
Cập nhật lúc Thứ Năm, ngày 11 tháng 1 năm 2024 - 13:43 (GMT+7)
ĐOÀN KẾT, NGUYÊN TẮC CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM 2024

Ngày 19 tháng 12 năm 2023, tại Trụ sở làm việc, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể năm 2023, công tác điều hành ngân sách những ngày cuối năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, giao ban quý I năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; dự Hội nghị có các Đồng chí Đảng ủy viên, Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính.

Năm 2023 của Sở Tài chính là một năm có kết quả giải quyết công việc tốt hơn, đồng đều hơn và toàn diện hơn với khối lượng công việc lớn hơn; một năm của sự đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vụ lợi ích chung.

Tại Hội nghị đã được nghe dự thảo báo cáo Công tác xây dựng Đảng năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý Tài chính - ngân sách năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác Tài chính - ngân sách năm 2024. Hội nghị tự nghiên cứu dự thảo Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn và cơ quan Sở Tài chính năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2023; một số nhiệm vụ cần thực hiện trong những ngày cuối năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động Chi đoàn Sở Tài chính năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời đã tiến hành trình bày tham luận, trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan.

Các dự thảo Báo cáo tại Hội nghị đã đánh giá cụ thể tình hình thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý tài chính - NSNN năm 2023 với những kết quả tích cực, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh thực hiện 3.077 tỷ đồng, đạt 104,0% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 96,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 76,9% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính NSNN tiếp tục được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – NSNN được giữ vững, đảm bảo kính phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự, an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã cơ bản nhất trí cao với dự thảo báo cáo được trình bày và dự thảo báo cáo tự nghiên cứu tại Hội nghị của Đảng ủy, Cơ quan, Sở Tài chính, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Sở Tài chính và khẳng định năm 2023 nhiệm vụ tài chính ngân sách nói chung và thực hiện dự toán thu NSNN, chi NSĐP trên địa bàn tỉnh nói riêng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Cùng với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao về cả chất lượng và tiến độ, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành các giải pháp, công việc để tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và góp phần hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN được giao ở mức cao nhất.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở Tài chính đã tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc. Trong năm 2023 đã tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, thực hiện điều động, bổ nhiệm và tuyển dụng công chức đảm bảo theo quy định, triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các Chi bộ trực thuộc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh. Kịp thời nắm bắt tư tưởng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác đoàn thể triển khai, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động thực hiện với nhiều kết quả tích cực, được Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh và Đoàn khối các cơ quan và DN tỉnh đánh giá cao.

Công tác xã hội, hướng về cơ sở được Đảng ủy, Công đoàn và Chi đoàn Sở Tài chính quan tâm thực hiện, nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi, ủng hỗ, hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, các em học sinh nghèo được quan tâm tổ chức; thực hiện “ba cùng” với nhân dân được tổ chức thường xuyên với nhiều hoạt động như hỗ trợ bê tông và một phần nhân lực cùng nhân dân đổ bê tông làm đường giao thông thôn, xóm; tham gia lao động, chỉnh trang cảnh quan đường làng, ngõ xóm, chung tay cùng nhân dân xây dựng và bảo vệ môi trường “Xanh-Sạch-Sáng” góp phần xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 170,9 triệu đồng.

Trong công tác điều hành ngân sách năm 2023, đặc biệt là những ngày cuối năm 2023, đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện dự toán đảm bảo cập nhật các quy định kịp thời để hướng dẫn các đơn vị, nhất là ở cơ sở để đảm bảo việc thực hiện đồng bộ, đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn NSNN. Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2022 và xây dựng dự toán NSNN năm 2024 đảm bảo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thường xuyên kiểm tra rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Trong năm 2023, Sở Tài chính đã chủ trì xây dựng trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách đảm bảo quy trình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN. Thực hiện tốt công tác quản lý giá, quản lý tài sản công và công tác quản lý tài chính doanh nghiệp; Công tác sắp xếp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đã hoàn thành kế hoạch được UBND tỉnh giao. Công tác thanh tra tài chính đã hoàn thành theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt tại Quyết định số 436/QĐ-STC ngày 13/12/2022 của Giám đốc Sở Tài chính; Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được tăng cường, trong năm 2023 đã đề xuất đề xuất phương án đơn giản hóa 05/23 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của ngành, đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và chi phí tuân thủ TTHC theo quy định. 100% hồ sơ TTHC của Sở Tài chính liên thông tại bộ phận một cửa đều trả trước và đúng thời hạn; 100% TTHC triển khai ở dịch vụ công mức độ 4. Công tác phối hợp giữa các đơn vị được duy trì bài bản, hiệu quả, chủ động, và chia sẻ.

Công tác tham mưu nhiệm vụ về tài chính ngân sách của Sở Tài chính được thể hiện thông qua các con số “biết nói” như tiếp nhận 20.629 văn bản đến các loại và ban hành trên 5.700 văn bản đi, trong đó trình ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính NSNN, quản lý tài sản công; ban hành theo thẩm quyền trên 14 văn bản hướng dẫn điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN, ban hành trên 37 văn bản tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sử dụng NSNN để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán vốn sự nghiệp và kế hoạch vốn các Chương trình MTQG, tham mưu bổ sung vốn đầu tư trên 382 tỷ đồng để thực hiện các dự án theo chỉ đạo của Tỉnh, cân đối bổ sung 342,9 tỷ đồng cho các huyện, thành phố để thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đầu tư các dự án có tính chất trọng điểm trên địa bàn; phối hợp tham mưu bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai;...

Hội nghị đã đánh giá cao công tác tham mưu nhiệm vụ về tài chính NSNN trong năm 2023 của các phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố. Tinh thần chủ động trong tham mưu UBND huyện các giải pháp thực hiện thu NSNN cơ bản đảm bảo tiến độ theo dự toán đã được HĐND tỉnh giao, kịp thời xây dựng phương án điều hành ngân sách những ngày cuối năm 2023 đảm bảo cân đối ngân sách cấp huyện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện những nội dung chi đã được giao trong dự toán. Tuy nhiên công tác tham mưu, theo dõi tình hình quản lý tài sản công trên địa bàn huyện, thành phố còn chưa chặt chẽ, chưa quyết liệt và chưa có giải pháp cụ thể để tham mưu UBND cấp huyện trong tổ chức thực hiện.

Trong năm 2023, tập thể và từng cán bộ, công chức, người lao động của Sở  Tài chính đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới cách thức làm việc theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, kịp thời tham mưu đối với nhiều vấn đề phát sinh, chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp...Kết quả năm 2023, 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11/56 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xếp loại cán bộ công chức, người lao động có 12/55 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 21,8%), 42/55 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 76,4%), 1/55 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 1,8%); 6/6 phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Sở Tài chính được xếp loại hành thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại Hội nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Các Chi bộ nhận giấy khen của Đảng ủy Sở Tài chính

Chi bộ Quản lý ngân sách được xếp loại HT xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Các cá nhân nhận giấy khen do có thành tích trong công tác năm 2023

Đồng chí Hoàng Thu Lụa, Đảng ủy viên, PGĐ Sở trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2023

Đồng chí Trần Ngọc Thủy, Đảng ủy viên, PGĐ Sở trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2023

Năm mới, quyết tâm mới với tinh thần đoàn kết, nguyên tắc, chủ động, linh hoạt, chất lượng

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận hoạt động của Sở Tài chính năm 2023 đã có được một năm chủ động, giải quyết căn cơ các công việc nhiệm vụ được giao với kết quả tốt hơn, đồng đều hơn và toàn diện hơn trong tất cả các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cho rằng đạt được những kết quả tích cực trong năm 2023 là do tập thể Đảng bộ, cơ quan Sở Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Chi bộ, phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương tương và các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 
Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Sở Tài chính kết luận Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Sở Tài chính năm 2024 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất công việc ngày càng khó và phức tạp, yêu cầu ngày càng cấp bách. Do đó đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương, từng đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phải đặt ra mục tiêu cao hơn, nỗ lực nhiều hơn trong năm 2024, tăng cường đoàn kết, thực hiện đúng nguyên tắc về chức trách, nhiệm vụ, chấp hành sự phân công của lãnh đạo cấp trên, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Văn phòng Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc, các Đoàn thể tập trung xây dựng, sớm ban hành kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 để tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đồng bộ.

Năm mới, quyết tâm mới với tinh thần đoàn kết, nguyên tắc, chủ động, linh hoạt và chất lượng để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024./.


In
Về đầu
Đề xuất quản lý giá thuốc khác với quy định tại Luật Giá - Ngày đăng: 17/04/2024
Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công - Ngày đăng: 28/09/2023
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 - Ngày đăng: 24/07/2023
Chi bộ Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính tổ chức sinh hoạt chính trị về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 24/04/2023
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2022 - Ngày đăng: 07/10/2022
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Hội nghị giao ban quý III năm 2021 - Ngày đăng: 06/07/2021
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021 - Ngày đăng: 09/01/2021
Cơ chế chính sách về trái phiếu doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện - Ngày đăng: 21/09/2020
Chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công - Ngày đăng: 23/08/2020
Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 - Ngày đăng: 17/06/2020

Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Đang trực tuyến: 22 Lượt truy cập: 833.243