Giữ vững vị trí Thứ hai về mức độ chuyển đổi số trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh năm 2023 Thứ 5, 23/5/2024

Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (Khóa XVII) chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thủ tướng: Chính phủ xác định mục tiêu kép về chuyển đổi số Thứ 2, 25/3/2024

Chính phủ Việt Nam xác định mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sở Tài chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đối với cá nhân có thành tích xuất sác trogn công tác triển khai, thực hiện Đề án... Thứ 2, 25/3/2024

Căn cứ Hướng dẫn số 9296/HD-CAT-CTĐ&CTCT ngày 27/12/2023 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc khen thưởng 02 năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030.

Thủ tướng: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi Thứ 2, 25/3/2024

Sáng 10/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dự Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị". Chương trình do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin...

Trọng tâm chuyển đổi số năm 2023: Phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới Thứ 2, 25/3/2024

Tại Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tổ chức ngày 25/2, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Huy Dũng đã trình bày những nội dung trọng tâm về Kế hoạch của Uỷ ban quốc gia về...

Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số: Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 Thứ 2, 25/3/2024

Ngày 04/4/2023, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023 Thứ 2, 25/3/2024

Sáng 25/2, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp lần thứ 5 về chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ Thứ 2, 25/3/2024

Chiều qua, ngày 12/7, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì.

CHỦ ĐỀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023 Thứ 2, 25/3/2024

Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua và kế hoạch thi đua chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 25/3/2024

Căn cứ Công văn số 1221/STTTT-CNTT&BCVT ngày 31/8/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua và kế hoạch thi đua chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  
Đang trực tuyến: 26 Lượt truy cập: 833.294