Bán thanh lý tài sản theo hình thức niêm yết giá

Thứ Bảy, 24/10/2020 - 16:00 Đã xem: 58

Thông báo Bán thanh lý tài sản theo hình thức niêm yết giá tại Thông báo số 685/TB-CSMtr ngày 21/10/2020 của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Tuyên Quang.

Thông báo Bán thanh lý tài sản theo hình thức niêm yết giá tại Thông báo số 685/TB-CSMtr ngày 21/10/2020 của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Tuyên Quang.

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /