Chương trình hành động của ông Hà Trung Kiên- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 4 (bản tóm tắt)

Thứ Ba, 18/5/2021 - 01:20 Đã xem: 403

Chương trình hành động của ông Hà Trung Kiên- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 4 (bản tóm tắt)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

 

Họ và tên: Hà Trung Kiên;

Quê quán: Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang;

Thường trú: Tổ 13 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

Đơn vị công tác: Sở Tài chính Tuyên Quang;

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính;

Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4, huyện Chiêm Hóa.

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Kế hoạch số 98/KH-MTTQ-BTT ngày 28/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. Được sự tín nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính và cử tri Tổ dân phố 13, Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tôi được giới thiệu là 1 trong 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, là đại biểu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 gồm 12 xã thuộc huyện Chiêm Hóa.

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu Sở Tài chính và đại biểu HĐND khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2020, đã tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, UBND tỉnh việc phân bổ kinh phí trung ương và cân đối nguồn NSĐP đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách chi cho con người, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành và sửa đổi nhiều những chính sách liên quan trực tiếp tới chế độ, chính sách của cử tri. Nhờ đó từng bước đời sống nhân dân được cải thiện, kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường, xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, theo chức trách, nhiệm vụ là Giám đốc Sở Tài chính, vấn đề mà tôi quan tâm và sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2026 đó là:

- Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh theo quy định. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tải, phản ánh tới diễn đàn của HĐND tỉnh; tập trung tham mưu kịp thời tới UBND tỉnh để giải quyết những vấn đề cấp bách, cử tri quan tâm thuộc lĩnh vực tài chính- ngân sách.

- Thực hiện Đề án “Phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách”, trong đó tập trung vào các vấn đề quan trọng:

+ Đảm bảo nguồn lực thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội do tỉnh ban hành, đặc biệt là các chính sách liên quan tới con người, không để tình trạng chậm chi trả hoặc chi trả thiếu cho các đối tượng được hưởng.

+ Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực NSĐP để góp phần từng bước hoàn thành các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025. Cân đối NSĐP cùng với các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng để tạo động lực xây dựng diện mạo tươi đẹp cho tỉnh Tuyên Quang. 

+ Đề xuất cơ chế của tỉnh về tiết kiệm chi ngân sách để dành nguồn lực thực hiện các chương trình, chính sách liên quan trực tiếp tới cử tri, nhân dân trên địa bàn tỉnh như: Xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất, phát triển hàng hóa, sản phẩm tiêu biểu, lợi thế của từng địa phương; hỗ trợ người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, … đảm bảo phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Xây dựng định mức chi thường xuyên giai đoạn 2022-2025 phù hợp với khả năng NSĐP và đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao tính chủ động thực hiện các nhiệm vụ chi của cấp xã, đặc biệt là hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /