Thông Tin Hành Chính Công
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Về việc xin ý kiến dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật
Thứ 3, ngày 27 tháng 8 năm 2019 - 7:37
Về việc xin ý kiến dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật

 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của cấp huyện và mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dr tháo Nghj quyêt cüa HDND tinh quy djnh ni dung chi bâo dam trt tr an

toàn giao thông cüa cap huyn và müc ho trg dôi vi 11rc luçmg Cong an tinh
thirc hin nhim vii bào dam trt tir an toàn giao thông trên dja bàn tinh Tuyên
QuanFile đính kèm: Kích chuột để tải về


Lượt xem: 51 views  
 Bản in

Các tin đã đăng:
   Về việc xin ý kiến dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật - Đăng ngày:  27/08/2019
   Xin kiến vào dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật - Đăng ngày:  23/08/2019
   Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025 - Đăng ngày:  18/07/2019
   Về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang - Đăng ngày:  03/07/2019
   QĐ số 83-QĐ/ĐU ngày 31/7/2017 của Sở Tài chính Tuyên Quang - Đăng ngày:  20/06/2019
   Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh - Đăng ngày:  13/06/2019
   Xin ý kiến vào Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật - Đăng ngày:  20/05/2019
   V/v đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh - Đăng ngày:  13/05/2019
   Về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh - Đăng ngày:  22/04/2019
   Về việc tham gia ý kiến lần 2 vào dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ phần (%) để xác đinhj đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Đăng ngày:  08/04/2019

Tổng số: 85 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
53
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by