KẾ HOẠCH SỐ 05 -KH/ĐU Thứ 5, 14/5/2020

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch số 52-KH/HCTTKT Thứ 5, 14/5/2020

Kế hoạch Công tác Hậu cần - Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Thứ 4, 13/5/2020

Trong 02 ngày 11 - 12/5/2020, Đảng bộ Sở Tài chính đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tri Triệu tập đại hội tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Thứ 5, 7/5/2020

Thông tri Triệu tập đại hội tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Xin ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 Thứ 4, 4/3/2020

Dự Thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025


Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
Đang trực tuyến: 45 Lượt truy cập: 879.594