Số - ký hiệu: 22/2019/TT-BTC Ngày ban hành: 16/04/2019
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Tài chính
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: