Số - ký hiệu: 38/2019/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/05/2019
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Tài chính
Trích yếu: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1786/STC-QLG&CS Công văn Về việc đề nghị gửi báo cáo công khai tài sản; báo cáo sử dụng tài sản công và báo cáo tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân năm 2019 26/11/2019
2 65/2019/TT-BTC Thông tư Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 16/09/2019
3 58/2019/TT-BTC Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại 30/08/2019
4 44/2019/NĐ-CP Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 20/05/2019
5 34/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 22/04/2019
6 24/2019/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 22/04/2019
7 22/2019/TT-BTC Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 16/04/2019