Số - ký hiệu: 24/2019/TT-BTC Ngày ban hành: 22/04/2019
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Tài chính
Trích yếu: hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: