Thông Tin Hành Chính Công
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
CHUYÊN MỤC Thông báo

Tham gia ý kiến vào Dự thảo xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh.
Đăng ngày: 16/10/2018
Tham gia ý kiến vào Dự thảo xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh.
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/9/2018
Đăng ngày: 26/09/2018
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/9/2018
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Đăng ngày: 20/09/2018
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/7/2018 đến ngày 15/8/2018
Đăng ngày: 13/09/2018
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/7/2018 đến ngày 15/8/2018
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/6/2018 đến ngày 15/7/2018
Đăng ngày: 13/09/2018
V/v báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 16/6/2018 đến ngày 15/7/2018
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Đăng ngày: 31/08/2018
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
Đăng ngày: 30/08/2018
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đăng ngày: 27/08/2018
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
Đăng ngày: 08/08/2018
V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
V/v kết nối, chia sẻ trang Facebook "Thông tin phòng chống thiên tai"
Đăng ngày: 05/07/2018
V/v kết nối, chia sẻ trang Facebook "Thông tin phòng chống thiên tai"

Tổng số: 47 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
14
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by