TIN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH
Cập nhật lúc Thứ Ba, ngày 6 tháng 7 năm 2021 - 04:40 (GMT+7)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Hội nghị giao ban quý III năm 2021

Ngày 02/7/2021, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Hội nghị giao ban quý III năm 2021 với phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Sáng ngày 02/7/2021, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên, Đảng bộ Sở Tài chính đã hoàn thành được các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra, cụ thể: triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ học tập nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của đảng để triển khai thực hiện,...

Trong công tác chuyên môn, Sở Tài chính đã chủ động, tích cực trong việc triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2021 và đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: Về tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 1.234.086 triệu đồng, bằng 50% dự toán HĐND tỉnh giao, thu nội địa 1.194.410 triệu đồng, đạt 50% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là 4.666.508 triệu đồng, đạt 55,7% so với dự toán...Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính gắn với thực hiện mục tiêu kép “vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh: đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Sở tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở trong thực hiện nhiệm vụ; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021, thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của Sở Tài chính để đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trong phạm vi địa phương quản lý; đồng thời tiếp tục cân đối kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN, chi NSĐP năm 2021 theo dự toán được giao.

Chiều cùng ngày, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2021 tại Khu di tích lịch sử địa điểm Bộ Tài chính, thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố đã báo cáo tình hình kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện, thành phố; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp...Về cơ bản, an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Dưới tác động chung của bệnh Covid-19 đã gây ra những khó khăn trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tại địa phương, trên cơ sở đó có những đề xuất đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính để xem xét, giải quyết. Tại hội nghị, các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính đã giải đáp, làm rõ những thắc mắc, kiến nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Đồng chí Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, đặc biệt là việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2021; thực hiện rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong, ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại khác của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19; triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách giai đoạn 2021 - 2025; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra; cùng với đó cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giải quyết công việc; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2021./.

                                                                                      VĂN PHÒNG


In
Về đầu
Đề xuất quản lý giá thuốc khác với quy định tại Luật Giá - Ngày đăng: 17/04/2024
ĐOÀN KẾT, NGUYÊN TẮC CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM 2024 - Ngày đăng: 11/01/2024
Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công - Ngày đăng: 28/09/2023
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 - Ngày đăng: 24/07/2023
Chi bộ Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính tổ chức sinh hoạt chính trị về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 24/04/2023
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2022 - Ngày đăng: 07/10/2022
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021 - Ngày đăng: 09/01/2021
Cơ chế chính sách về trái phiếu doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện - Ngày đăng: 21/09/2020
Chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công - Ngày đăng: 23/08/2020
Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 - Ngày đăng: 17/06/2020

Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Đang trực tuyến: 48 Lượt truy cập: 833.255