Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP... Thứ 5, 6/6/2024

VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP và chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024.

Sở Tài chính được đánh giá và xếp thứ Hai (tăng 2 bậc so với năm 2022) trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban... Thứ 2, 3/6/2024

Sáng ngày 03/6/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội nghị của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang để bàn giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par Index) và Chỉ số năng...

Đóng góp ý kiến vào dự thảo quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Thứ 2, 20/5/2024

Chiều ngày 20/5/2024 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ban, ngành Trung ương về dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai Kế hoạch kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu... Thứ 2, 13/5/2024

Ngày 10/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà...

Cơ hội để tỉnh Tuyên Quang tham gia thị trường tín chỉ các-bon Thứ 3, 7/5/2024

Theo Báo cáo số 103/BC-SNN ngày 04/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tuyên Quang hiện nay có trên 425.000 ha rừng, trong đó, 233.000 ha rừng tự nhiên và trên 192.000 ha rừng trồng. Tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 65%.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến Thứ 7, 4/5/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thứ 6, 3/5/2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Công văn số 1728/UBND-NC ngày 25/4/2024 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính... Thứ 6, 3/5/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký, ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBND về việc công bố 02 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang.

Hướng dẫn mới về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán Thứ 5, 25/4/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Bộ Tài chính năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu PAR Index: Thước đo tâm huyết vì người dân, doanh nghiệp Thứ 4, 24/4/2024

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 vừa được công bố của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (PAR Index 2023). Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 3 về chỉ số PAR Index với kết quả đạt 89,18%, là năm thứ 10 liên tiếp (2014-2023), nằm trong top...


Tổng số: 49 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Đang trực tuyến: 23 Lượt truy cập: 833.268